Daily Archives: 18 Maj 2014

Zapobieganie wadom postawy

Wady postawy są zjawiskiem coraz częściej występującym szczególnie u dzieci i młodzieży. Związane jest to ze zmianami jakie zaszły w ostatnich latach. Dzieci zamiast biegać po boisku czy skakać na skakance spędzają godziny przed komputerem, w szkole również siedzą, często mają zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego. Wszystko to skutkuje osłabieniem mięśni, które mają za zadanie wzmacniać nasz kręgosłup. Mało kto dba w dzisiejszych czasach o zachowanie prawidłowej postawy. Tymczasem prosto ustawiona głowa, przylegające łopatki, prawidłowo wysklepione stopy, proste nogi i klatka piersiowa wysunięta do przodu powinny być standardem. Dbanie o zachowanie prawidłowej postawy jest równocześnie świetnym ćwiczeniem wszystkich grup mięśni wspomagających jej utrzymanie. Wymaga to nieco samozaparcia ze strony dzieci oraz rodziców, ale zapobiegnie problemom w przyszłości. Należy więc upominać dziecko, ale w taki sposób aby nie czuło się ono nadmiernie strofowane i z czasem samo zaczęło zwracać uwagę na zachowanie właściwej postawy.